• Agrivi
  • Agrivi

  Održavanje vegetativnog pokrova u voćnjaku uz Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrendom proizvodnjom

  Upravljanje vegetativnim pokrovom predstavlja gospodarenje vegetacijom voćnjaka s ciljem povećanja prednosti vegetativnog pokorva i smanjenja njegovih nedostataka. Mnogo je prednosti koje se mogu postići upravljanjem pokrova u voćnjacima, uključujući brži rast stabla, ranije plodonošenje, bolje upijanje hranjiva, smanjen stres stabala tijekom sušnog razdoblja, veći plodovi i prinos, smanjen napad miševa, smanjena erozija tla i bolja izolacija korijena stabla od izmrzavanja. Potpuno uklanjanje vegetacije u voćnjaku ima svojih predonosti, npr. nema konkurencije stabala i biljaka za vodu i hranjive tvari. No, međutim, ono ima i svoje nedostatke, obzirom na eroziju, prašinu, lakše smrzavanje korijena stabala te smanjena mobilnost opreme na jako vlažnom tlu.

  Vegetacijom u voćnjaku može se upravljati na nekoliko načina, ovisno radi li se o obradi unutar ili između reda:

  • Upravljanje međurednim razmakom – tlo između redova može se obrađivati i koristiti za uzgoj pod-usjeva, npr. raznog povrća, mahunarki, te voćnih vrsta kratke vegetacije i patuljastog rasta. Tlo se također može posijati travom za zelenu gnojidbu (trava zaorana u tlo) ili trajno zatravniti. Način na koji će se koristiti prostor između redova ovisi o klimatskim uvjetima, razmaku sadnje, nagibu terena, vrsti tla i količina padalina.
  • Upravljanje razmakom između biljaka – može se obrađivati mehaničkim (ako je odabrana trajna obrada tla), biološkim (redovita košnja trave) ili kemijskim putem (herbicidi za uskolisne i širokolisne korove). U voćnjacima u kojima se korovi suzbijaju herbicidima, tretiranje se treba provesti preventivno, prije nego izrastu.

  Svaka metoda upravljanja vegetacijom ili način obrade tla ima neke prednosti i nedostatke, kao što možete vidjeti u tablici u nastavku.

  Način obrade vegetativnog pokrovaPrednostiNedostaci
  Obrada tla/okopavanje– učinkovito, posebice na malim korovima
  – neselektivno kontrolira rast svih biljaka
  – lako dostupna oprema
  – može oštetiti strukturu tla
  – može proširiti višegodišnje korove
  – može oštetiti korijenje stabala
  – kratkoročno djelovanje
  Malčiranje– učinkovita mjera ako se pravilno upravlja
  – neselektivno kontrolira rast svih biljaka
  – zadržava vlagu tla
  – osigurava dugoročnu zaštitu od korova
  – dostupnost malča
  – troškovi malča
  – privlače glodavce
  – može utjecati na ishranu stabla
  – mora biti bez sjemena korova
  Košnja– preventivna mjera
  – brzo potiskivanje korova
  – dostupna oprema
  – sprječava širenje sjemena korova
  – korov i dalje mogu natjecati za prostor
  – brz ponovni porast
  – zahtjeva nekoliko košnja u sezoni
  – mogu se oštetiti mlada stabala
  Herbicidi– učinkovito
  – jednostavna primjena
  – postoje selektivni herbicidi
  – osigurana pravovremena primjena
  – tlo mora imati 2% organkse tvari
  – oprema za prskanje sa zaštitom za stabla
  – cijena

  Praćenje održavanja voćnjaka u Agrivi sustavu

  Održavanje vegetativnog pokrova zahtijeva određen rad ljudi i strojeva, koji možete pratiti u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.

  Screenshot_1

  Unutar plantaže određene voćne vrste, možete unijeti sve utroške radnih sati radnika i strojeva koji su se koristili u toj aktivnosti. Svaki put kada netko kosi travu ili prska herbicidima u voćnjaku, njegov rad može se upisati u taj zadatak, kao i potrošnja herbicida.

  Screenshot_4

  Sve radne sate i pesticide utrošene na toj aktivnosti uz samo jedan klik možete analizirati u Agrivi nadzornim pločama i isprintati u obliku izvješća.

  Korovi u vegetativnom pokrovu izravno se nadmeću sa stablima za vodu i hranjive tvari potrebne tijekom vegetacije. Velika zakorovljenost može čak zaustaviti rast stabla i značajno smanjiti veličinu ploda i prinos po stablu.

  Upravljanje korovima stoga je od iznimne važnosti za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju, kao i praćenje svih vaših aktivnosti, te produktivnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje uz Agrivi sustav.