• Agrivi
  • Agrivi

  Prava pristupa – nova funkcionalnost Agrivi sustava

  Nova funkcionalnost omogućava vlasnicima računa da ograniče svojim korisnicima dostupnost podataka u sustavu. Svakom korisniku (radnik koji ima pravo pristupa sustavu) vlasnik sada može odrediti koje podatke može uređivati, koje može samo gledati, a za koje će mu pristup u potpunosti biti zabranjen.

  Prava pristupa koja se mogu dodjeljivati korisnicima odnose se na pregled, uređivanje i dodavanje podataka, a dijele se na nekoliko kategorija: alarmi, analize, financije, dokumenti, diskusije, korisnički podaci, plantaže, zadaci, te resursi.

  sl1

  Kako se mogu dodjeljivati prava pristupa?
  Svakom korisniku vlasnik računa dodjeljuje jednu od ponuđenih uloga: vlasnik, upravitelj, radnik. Nakon odabira određene uloge, sustav automatski odredi prava pristupa, ovisno o vrsti uloge. Tako npr. korisnik s ulogom ”radnik” nema pristup financijama i analizama, ne može uređivati resurse, alarme, ni korisničke podatke, ne može dodavati nove plantaže, a ostale podatke može samo pregledati.

  sl3

  Vlasnik također unutar pojedine uloge može mijenjati prava pristupa; neka prava dodijeliti, a neka uskratiti. Tada se naziv uloge automatski mijenja u custom ulogu.