• Agrivi
  • Agrivi

  Prednosti korištenja precizne poljoprivrede- proizvoditi više uz manje utrošaka

  Današnja poljoprivredna produktivnost postigla je stacionarnu (maksimalnu) točku, zbog globalne dostupnosti gnojiva i pesticida koji se koriste za povećanje prinosa usjeva. Međutim, zlouporaba tih proizvoda i nedostatak svijesti o parametrima polja mogu smanjiti tu produktivnost i ugroziti ravnotežu okoliša u području ‹poljoprivrednog uzgoja.

  Poljoprivreda sve više postaje znanost- glavna oprema poljoprivredne mehanizacije postaju senzori i GPS, uz mogućnost analize podataka. Tisuće poljoprivrednika diljem svijeta sve više počinje koristiti takvu mehanizaciju, kako bi postigli što precizniji uzgoj. Traktori tako mogu mapirati polja, upravljati bez vozača i kretati se uvijek tik do zadnjeg traka, kako se ne bi preklapali i time nepotrebno trošili gnojivo, sjeme ili gorivo. Poljoprivredna tehnologija uključuje senzore koji prikupljaju podatke o raznim varijablama, kao što su razina hranjiva ili vlaga u tlu.

  Precizna poljoprivreda je upravljanje raznim parametrima u polju, s ciljem uzgoja veće količine hrane uz korištenje što manje resursa i smanjenih troškova proizvodnje.

  Svi aspekti okoliša – tlo, vrijeme, vegetacija, voda – variraju od mjesta do mjesta. Svi ti čimbenici određuju rast usjeva i u konačnici uspjeh uzgoja. Poljoprivrednici su oduvijek bili svjesni toga, ali nisu imali alate potrebne za mjerenje, mapiranje i precizno upravljanje tim varijablama. Precizna poljoprivreda može napraviti razliku u proizvodnji hrane suočavajući se s izazovom rasta svjetske populacije,te može pomoći poljoprivrednicima kako bi postigli:

  bloghr

  Cilj precizne poljoprivrede je poboljšanje poljoprivrednog prinosa i smanjenje potencijalnih rizika za okoliš, a prednosti su:


  • praćenje parametara tla i biljnih fizikalno-kemijskih parametara: postavljanjem senzora (električna vodljivost, nitrati, temperatura, evapotranspiracija, zračenje, vlaga lista i tla, itd) mogu se postići optimalni uvjeti za rast biljaka

  • dobivanje podatka u stvarnom vremenu: primjena senzora u poljima omogućiti će kontinuirano praćenje odabranih parametara, te će ponuditi podatke u stvarnom vremenu koji u svakom trenutku osiguravaju ažuriranje parametara polja i biljaka

  • bolje informacije za odluke o upravljanju poljoprivrednom proizvodnjom

  • štedi vrijeme i troškove: smanjuje trošak primjene gnojiva i kemijskih sredstava, čime smanjuje zagađenje kroz smanjeno korištenje kemikalija

  • osigurava bolje podatke o poljoprivrednoj proizvodnji, bitne za prodaju

  • može se integrirati sa softverima za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom kao što je Agrivi, s ciljem lakšeg obavljanja svih aktivnosti na gospodarstvu i povećanje produktivnosti

  Prednosti zbog smanjenja preklapanja prskanja dovode do 10% ušteda na troškovima za prskanje. Ostale bitne prednosti su: manje korištenje goriva, manje zbijanje tla, manje ulaganje rada i pravovremena sjetva.

  Dakle, onim poljoprivrednicima i vlasnicima zemljišta koji se odluče koristiti tehnologiju za upravljanje svojim poljima, precizna poljoprivreda donosi mnoge prednosti, a u konačnici i povećanje profita.