• Agrivi
  • Agrivi

  Provođenje praksi integrirane proizvodnje uz Agrivi sustav za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom

  Integrirana poljoprivredna proizvodnja je kompletan sustav gospodarenja u poljoprivredi kojem je cilj održiva poljoprivreda. To je dinamičan pristup koji se može primijeniti na bilo koji tip poljoprivrednog uzgoja diljem svijeta. U integriranom sustavu posebna se pažnja obraća na detalje te kontinuirano poboljšanje svih segmenata uzgoja uključenih u integriranu proizvodnju. Integrirani uzgoj kombinira najbolje od modernih alata i tehnologija s tradicionalnim praksama.

  slika-blog

  Integrirana proizvodnja udružuje poljoprivredu, hranu i okoliš

  Integrirani sustav uključuje okoliš, karakteristike tla, geografski položaj, genetiku, te ekologiju biljaka i životinja. Ono uključuje i poljoprivredne prakse upravljanja, ciljeve i način života ljudi, društvena ograničenja, ekonomske prilike, marketinške strategije te vanjske čimbenike. Sustav također odražava raspoložive prirodne resurse i utjecaj na njihovo korištenje, održanje divljih životinja, uzgajanih biljnih i životinjskih vrsta, mikroorganizme, te zapravo sve definirane i nedefinirane čimbenike koji u konačnici djeluju na ishod proizvodnje, koji nikada nije isti.

  • Povećana produktivnost i profitabilnost
  • Održivost
  • Uravnotežena hrana
  • Sigurnost okoliša
  • Recikliranje resursa
  • Prihodi tijekom cijele godine
  • Usvajanje novih tehnologija
  • Rješenje krize energenata – gorivo i krmna hrana
  • Smanjeno krčenja šuma
  • Učinkovitost ulaznih i izlaznih proizvoda


  U integriranoj proizvodnji, posebna se pažnja obraća na zaštitu biljaka koja se bazira na biološkim, tehničkim i kemijskim metodama, pažljivo uravnoteženim s ciljem zaštite okoliša i održanjem profitabilnosti poljoprivrednog uzgoja.

  Princip integrirane zaštite biljaka je povećanje proizvodnje usjeva uz smanjeno korištenje pesticida. Ujedno je i neophodan element u integriranoj proizvodnji, koji je bitan dio cjelovitog pristupa integriranom načinu proizvodnje prema održivoj poljoprivredi.

  ^97E9E5D1D1925B37B84C0237416BB77EF10A41C57261AAC95B^pimgpsh_fullsize_distr

  Integrirana proizvodnja u kontekstu održive poljoprivrede

  Integrirana proizvodnja okuplja raznolike komponente, poput poljoprivrede, vrtlarstva, šumarstva i stočarstva, koji čime stabilno poljoprivredno gospodarstvo. U sustavu je naglasak na kombiniranju uzgoja usjeva s drugim aktivnostima, poput uzgoja peradi, svinja, uzgoj gljiva, proizvodnje bioplina itd.

  ^2FE1B4D6487973AA00704950A4B12ACCA1FC2F4FCAA0253768^pimgpsh_fullsize_distr

  Prikaz interakcije proizvodnje u integriranom sustavu uzgoja

  Postoje i mnogi čimbenici koji utječu na održanje principa integrirane poljoprivrede:

  • Uvjeti tla i klime odabranog područja
  • Dostupnost resursa, zemljišta i radne snage
  • Sadašnja razina iskorištenja resursa
  • Ekonomika predloženog integriranog poljoprivrednog sustava
  • Vještine upravljanja poljoprivrednika


  S ciljem smanjenja upotrebe pesticida, zaštite okoliša, postizanja održivosti i stabilnosti poljoprivrednog gospodarstva, svaki dan sve više poljoprivrednika prelazi na integrirani sustav uzgoja. Smatra se da je integrirana proizvodnja odgovor na probleme povećanja proizvodnje hrane, za povećanje prihoda i poboljšanje prehrane malih poljoprivrednika na obiteljskim gospodarstvima s ograničenim resursima, a bez štetnog utjecaja na okoliš i poljoprivredni eko-sustav.

  Prakticiranje integriranih načela uzgoja, poljoprivrednici mogu pratiti i u Agrivi sustavu za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, koji im omogućuje upravljanje svim aktivnostima na poljima, resursima (poput zaposlenika, mehanizacije i polja), zalihama te financijama. Sustav također nudi detaljnu analitiku s nadzornim pločama te ispis izvještaja koji sadrže sve unesene podatke i tako poljoprivredniku daje cjelokupan pregled ”zdravlja” njegovog poljoprivrednog gospodarstva.