• Agrivi
  • Agrivi
  AgriviCooperativeIcon
  CENTRALNE ZARZĄDZANIE WSZYSTKIMI SPÓŁDZIELNIAMI
  Zarządzaj wszystkimi farmami w spółdzielni w jednym miejscu. Uprość planowanie produkcji za pomocą przeglądu planowanych ilości dla poszczególnego farmera oraz monitorowanie realizacji planu w czasie rzeczywistym. Zintegrowana komunikacja pozwala informowanie farmerów ze spółdzielni bezpośrednio przez platformę Agrivi.
  Best Practice Knowledge Base
  ZWIĘKSZ PRODUKYWNOŚĆ ZA POMOCĄ NAJLEPSZYCH PRAKTYK
  Agrivi pomaga ci zidentyfikować czynniki zwiększające produktywność i z łatwością włączyć je do bazy najlepszych procedur. Podziel się najnowszą wiedzą ze wszystkimi farmerami i zwiększ produktywność spółdzielni. Zapewnij wprowadzenie standardów w życie i najlepszą jakość produktów.
  Pest and Disease Alarms
  ZMNIEJSZ RYZYKO I ZAPEWNIJ PLANOWANĄ PRODUKCJĘ
  Zaawansowane algorytmy wykrywające szkodniki i choroby alarmują farmerów na czas, gdy pojawi się ryzyko tych zagrożeń. Z powodu późnej ochrony zbiorów szkodniki i choroby zmniejszają plony o średnio 37% rocznie. Zapewnij farmerom w swojej spółdzielni terminową ochronę za pomocą automatycznego wykrywania ryzyka pojawienia się szkodników i chorób.

  Czy jesteś gotowy na podniesienie produktywności swojej spółdzielni?
  Kontakt

  Subject:

  Your E-mail (required):

  Full Name (required):

  Company (required):

  Website (required):

  Phone number (required):

  Country:

  Crops you grow in a cooperative:

  Number of farmers in cooperative:

  Total number of acres/hectares under management:

  Message:

  Spam protection (please fill the text into the input field):
  captcha