Družstevný manažment

farm managment

Centrálny manažment všetkých družstiev

Spravujte všetky farmy v družstve na jednom mieste. Zjednodušte si plánovanie výroby s agregovaným prehľadom plánovaného množstva na poľnohospodára a monitorovaním realizácie plánu v reálnom čase. Integrovaná komunikácia Vám umožní poskytnúť všetky dôležité informácie konkrétnym poľnohospodárom v družstve priamo prostredníctvom platformy Agrivi.

farm managment

Zvýšenie produktivity s pomocou poznatkov o najlepšej praxi

Agrivi Vám pomôže identifikovať kľúčové poznatky od najlepších poľnohospodárov a ľahko ich implementuje do poznatkov o najlepšej praxi. Podeľte sa o najnovšie poznatky so všetkými poľnohospodármi a zvýšte úroveň produktivity Vášho družstva. Zabezpečte presadzovanie noriem, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu Vašej produkcie.

farm managment

Znížte riziko & Zabezpečte plánovaný výnos

Automatické detekčné algoritmy zabezpečia, aby každý poľnohospodár dostal včasné upozornenie, ak na jeho poliach existuje riziko škodcov alebo riziko výskytu choroby. V priemere môžu škodcovia a choroby znížiť výnos o 20-40% v dôsledku neskorého zabezpečenia ochrany plodín. Pomôžte poľnohospodárom vo Vašom družstve včas zabezpečiť ochranu plodín prostredníctvom automatizovanej detekcie škodcov a chorôb.

Pripojte sa k tisícom poľnohospodárov

Poľnohospodári z viac ako 150 krajín celého sveta si vybrali Agrivi pre zlepšenie svojho poľnohospodárstva. Zaregistrujte sa a zvýšte svoj výkon ešte dnes!

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Spojte sa s našim obchodným tímom a nechajte ich nájsť to správne riešenie.