O nás

Agrivi Farmers

Celosvetový potravinový problém

Hlad, potravinová bezpečnosť a neudržateľné poľnohospodárstvo predstavujú jeden z najväčších celosvetových problémov. Jeden z deviatich ľudí v dnešnom svete (795 miliónov) trpí podvýživou. Do roku 2050, v nasledujúcich 32 rokoch sa svetová populácia zvýši na 9 miliárd ľudí a celková výroba potravín sa bude musieť zvýšiť o viac ako 60%, ak budeme chcieť živiť celé obyvateľstvo. V rámci jednoročného životného cyklu rastlinnej výroby a s obmedzenými prírodnými zdrojmi ostáva do roku 2050 len 32 opakovaných cyklov, v rámci ktorých musíme zvýšiť celosvetovú produkciu o viac ako 60%. Obrovský nedostatok povedomia o najlepších postupoch v poľnohospodárstve medzi poľnohospodármi na celom svete vedie k neziskovej, neefektívnej a neudržateľnej poľnohospodárskej výrobe. Klimatické zmeny taktiež vyvíjajú tlak na zdroje, od ktorých sme všetci závislí, čím sa zvyšujú riziká spojené s katastrofami, ako sú suchá a povodne, ale aj škodci a choroby, ktoré každoročne ohrozujú 20-40% celkových výnosov. Dôsledky sú ešte desivejšie, neudržateľné poľnohospodárske postupy ovplyvňujú našu pôdu, vodu, oceány, lesy a biodiverzitu, vďaka čomu sa rapídne zhoršujú. Globálny potravinový a poľnohospodársky systém sa musí zmeniť v jeho jadre a naším poslaním je túto zmenu urobiť.

Agrivi Farmers

Náš príbeh

Príbeh o spoločnosti Agrivi sa začal, keď sa zakladateľ spoločnosti Matija Zulj rozhodol opustiť informačný a komunikačný priemysel a venovať svoj čas a úsilie riešeniu celosvetového potravinového problému. Na začiatku sa rozhodol stať sa farmárom, aby pochopil, čo presne znamená pestovať plodiny, a vytvoril vlastnú čučoriedkovú farmu. Veľmi skoro zažil skutočný svet poľnohospodárov - nemal prístup k znalostiam o najlepších postupoch pri pestovaní čučoriedok a na trhu neexistoval jednoduchý a cenovo dostupný softvér, ktorý by mu pomohol pri rozhodovaní na základe vstupných údajov. V roku 2013 sa Matija rozhodol pre založenie spoločnosti Agrivi s víziou na zmenu spôsobu, akým sa potraviny produkujú a pozitívne ovplyvnil miliardu životov tým, že pomohol poľnohospodárom dosiahnuť trvalo udržateľnú, efektívnu a rentabilnú výrobu. To bol okamih, kedy sa spoločnosť Agrivi zrodila. Okamžite sme začali zhromažďovať tím skúsených poľnohospodárskych expertov a softvérových inžinierov, ktorí majú zázemie v poľnohospodárskych rodinách a chcú prispieť k zlepšeniu potravinárskeho priemyslu. Vďaka presvedčeniu, že znalostná a technologická podpora musí byť k dispozícii všetkým poľnohospodárom na celom svete sme vytvorili riešenie, ktoré pomáha všetkým poľnohospodárom:  

  • Optimalizovať svoju produkciu presadzovaním najlepších poľnohospodárskych postupov
  • Chrániť plodiny a výnosy prostredníctvom automatizovanej detekcie škodcov a chorôb pre každú oblasť
  • Žiť lepšie dosiahnutím trvalo udržateľnej a ziskovej poľnohospodárskej výroby

Pre zrýchlenie tohto dopadu spolupracujeme so všetkými poľnohospodármi v 150 krajinách sveta, poľnohospodárskymi družstvami, potravinárskymi podnikmi, mimovládnymi organizáciami, vládami a ďalšími zainteresovanými stranami, ktoré majú záujem o zlepšenie poľnohospodárskej výroby na farmárskej úrovni. Naša spoločnosť je podporovaná súkromnými investormi a spoločnosťou Southern Central Ventures, ktorá sa stotožňuje s víziou našej spoločnosti a chce sa podieľať na zmene spôsobu, akým sa vyrábajú potraviny a spraviť tento svet lepším miestom pre život.

Agrivi Farmers

Uznanie trhu & ocenenia

Softvér Agrivi poľnohospodársky manažment je celosvetovo uznávaný ako jedno z najlepších riešení pre riadenie poľnohospodárskych podnikov na trhu, ktoré je podporované silnou trakciou tisícov poľnohospodárov z viac ako 150 krajín sveta, ktorí zlepšujú svoju produkciu pomocou Agrivi. V roku 2014 spoločnosť získala titul World's Best Startup, tým že v novembri toho roku získala 1. miesto v súťaži World Startup Competition, ktorá sa konala v Soule, Korea. Niektoré z najnovších uznaní zahŕňajú:

  • Uznávaná spoločnosť ako kľúčový globálny líder v oblasti softvérového manažmentu poľnohospodárskych podnikov niekoľkými globálnymi spoločnosťami pre výskum trhu (Markets&Markets, Technavio)
  • Vybraná spomedzi 10 najvýznamnejších spoločností s vysokým rastom v Spojenom kráľovstve s najvyšším potenciálom vytvárať tisíce pracovných miest, spoločnosťou Barclays and Unreasonable Group
  • Cena za najinovatívnejšiu firmu od Chorvátskeho ministerstva pre podnikanie
  • Príbeh o celosvetovom poľnohospodárskom úspechu v správe EÚ o prípadových štúdiách o poľnohospodárskych technológiách