O nas

Agrivi Farmers

Globalni problem hrane

Lakota, pomanjkanje hrane in nestanovitno pridelovanje hrane predstavljajo enega izmed največjih globalnih problemov na našem planetu. V svetovnem merilu je ena od devetih oseb (795 milijonov) podhranjena. Do leta 2050, v naslednjih 32 letih, bo svetovna populacija dosegla število 9-ih milijard prebivalcev. Če želimo nahraniti celotno populacijo, moramo izboljšati pridelavo hrane za 60%. Do leta 2050 imamo glede na omejene naravne vire samo 32, 1-letnih cikličnih ponovitev za izboljšanje proizvodnje hrane na globalni ravni. Velikansko pomanjkanje znanja o dobri praksi kmetovanja med kmetovalci širom sveta, vodi k neprofitnemu, nezadostnemu in nestanovitnemu pridelovanju hrane. Klimatske spremembe pa povzročajo še dodaten pritisk na naravne vire, potrebne za pridelavo hrane. Povečuje se nevarnost naravnih katastrof, kot so poplave, suša in tudi pojav škodljivcev ter bolezni poljščin, ki letno zmanjšajo svetovni pridelek hrane tudi do 30%. Posledice so še veliko obsežnejše, saj nepravilne tehnike obdelovanja vplivajo na prst, vodo, oceane, gozdove in biodinamiko planeta, ki pospešeno nazaduje. Globalni sistem pridelave hrane se mora spremeniti v samem jedru in naša misija je to doseči.

Agrivi Farmers

Naša zgodba

Agrivi zgodba se začne, ko se je ustanovitelj Matija Zulj, odločil zapustiti svet ICT korporacij in posvetiti ves svoj čas in trud reševanju globalnega problema hrane. Odločil se je, da bo najprej postal kmetovalec in tako na podlagi lastnih izkušenj, spoznal kaj pomeni pridelovati hrano. Ustanovil je lastno kmetijo kjer je prideloval borovnice. Kmalu je spoznal vse tegobe in pomankljivosti resničnega kmetovanja oz. pridelave borovnic. Na razpolago ni imel niti zadostnih uporabnih informacij glede samega gojenja borovnic, niti dostopnega računalniškega programa, ki bi mu omogočil potrebne podatke za uspešno poslovanje, in s tem povezane poslovne odločitve. Zato je leta 2013, Matija ustanovil Agrivi z vizijo kako spremeniti način pridelovanja hrane, in tako pozitivno vplivati na milijarde življenj. Nov način pridelave hrane bi pomagal kmetovalcem, tako da bi njihova proizvodnja hrane temeljila na dostopnem, učinkovitem in dobičkonosnem sistemu. To je bil trenutek rojstva, našega podjetja. Nemudoma smo začeli graditi strokoven in izkušen team strokovnjakov s področja kmetijstva in inženirjev računalništva, specializiranih za razvoj software opreme, ki so imeli osebne izkušnje v družinskem kmetovanju. Vsakdo izmed njih je imel tudi gorečo željo spremeniti in izboljšati trenutno stanje in smernice živilske industrije. Vodeni na podlagi lastnih prepričanj, da morata biti znanje in odgovarjajoča tehnologija na razpolago vsakomur, ki se ukvarja s pridelovanjem hrane, smo razvili računalniško tehnologijo, osnovano na podlagi pridobljenega znanja in lastnih izkušenj s področja kmetovanja. Naša programska oprema pomaga pridelovalcem hrane po vsem svetu, da lahko:

  • Optimizirajo njihovo proizvodnjo hrane, z uvajanjem najboljše kmetijske prakse.
  • Pravočasno zavarujejo poljščine in pridelek pred škodljivci in boleznimi, s pomočjo avtomatskega opozorila vezanega na posamezno polje,
  • Živijo bolj kakovostno življenje z doseganjem trajne in učinkovite pridelave hrane.

Zaradi doseganja boljših rezultatov, sodelujemo s kmetovalci v 150 državah širom po svetu. Poslovni subjekti s katerimi sodelujemo so si med sabo zelo različni od kmetovalcev, kooperantov, podjetij za predelavo hrane, NGO-jev do vladnih organizacij in ostalih zainteresiranih za izboljšanje pogojev v proizvodnji hrane z vidika kmetovalcev. Naše podjetje je financirano s pomočjo zasebnih ˝angelskih˝ investitorjev in Southern Central Ventures, kjer so se poistovetili z našo vizijo in želijo sodelovati pri spremembi svetovnega načina pridelovanja hrane kot ga poznamo danes. Z našo pomočjo na ta način želijo pomagati k boljšemu življenju na našem planetu.

Agrivi Farmers

Prepoznavnost na trgu in nagrade

Programska oprema Agrivi za kmetovanje, je globalno priznana kot ena od najboljših rešitev za vodenje kmetije na trgu. Podprta je s pozitivnimi izkušnjami tisočih kmetovalcev iz 150 držav širom sveta, ki izboljšujejo svojo proizvodnjo hrane z njeno pomočjo. Podjetje je prejelo naziv World's Best Startup in 2014, s tem ko je prejelo prvo nagrado v natečaju the World Startup Competition v Seulu (Koreja), novembra istega leta. Nekatera kasnejša priznaja pa so:

  • ključni globalni vodilni element s področja programske opreme za vodenje kmetij, glede na tržne raziskave vodilnih svetovnih podjetij tega področja (Markets&Markets, Technavio)
  • Podjetje je bilo izbrano med 10 najhitreje razvijajočih se podjetij v Veliki Britaniji s potencialom, da bo v prihodnosti omogočilo zaposlitev več tisoč ljudem; podatki povzeti po Barclays in Unreasonable Group
  • Nagrada za najbolj inovativno podjetje, podeljeno s strani Hrvaškega ministrstva za podjetništvo
  • Globalna agtech zgodba o uspehu objavljena s strani EU Komisije kot poročilo odličnega primera študije tehnologije za kmetovanje.