Управление на кооперативи

farm managment

Централно управление на всички кооперативи

Управлявайте всички ферми в стопанството от едно място. Опростено продуктово планиране с обобщен преглед на планираните количества за фермер и наблюдение в реално време на изпълнението на плана. Вградената комуникация ви позволява да предоставите цялата важна информация до желаните фермери в кооператива директно през платформата на Agrivi.

farm managment

Увеличаване на продуктивността с най-добрите практики

Agrivi ви помага да определите главните двигатели на продуктивността на най-добрите фермери и лесно да ги приложите към базата със знания за най-добрите практики. Предоставяме най-съвременните познания на всички фермери и повишаваме нивото на продуктивност на вашия кооператив. Осигуряване прилагането на стандарти, за да получите най-доброто качество на продукцията.

farm managment

Намаляване на риска и получаване на планираните добиви

Алгоритмите за автоматично откриване на вредители и болести гарантират, че всеки фермер ще е предупреден навреме, ако има риск от вредители или болести по неговите ниви. Благодарение на закъснялата защита на реколтата, вредителите и болестите наваляват добивите средно с 37%. Помогнете на всички фермери във вашия кооператив да имат навременна защита от вредители и болести, чрез автоматичното откриване на риска от вредители и болести.

Присъединете се към хиляди фермери

Фермери от повече от 150 страни в света са избрали Agrivi, за да подобрят земеделието си. Присъединете са и подобрете своето земеделие днес!

Нуждаете се от още помощ?

Свържете се с нашия екип по продажбите. Позволете им да намерят правилното решение за вашите нужди.