За нас

Agrivi Farmers

Световният проблем с прехраната

Гладът, осигуряването на храна и неустойчивото земеделие представляват един от най-големите световни проблеми. Един от девет човека в света в наши дни (795 милиона)са недохранени. Към 2050 година, в следващите 32 години, населението на света ще достигне 9 милиарда човека, а световното производство на храна ще трябва да се увеличи с 60%, ако искаме да изхраним цялото население.С едногодишен цикъл на реколтата и ограничените естествени ресурси, има само 32 реколти до 2050 година,през които трябва да подобрим световното производство с над 60%. Голямата липса на познаване на най-добрите практики за отглеждане между фермерите по света, води до продукция, която е неустойчива, неефективна и непечеливша. Промяната на климата поставя под още по-голям натиск върху ресурсите, на които разчитаме, увеличавайки риска свързан с бедствия като засушаванията и наводненията, но също и вредителите и болестите, които унищожават 30% от световния добив всяка година. Последствията са още по-притеснителни. Неподходящите земеделски техники засягат почвите, питейната вода, океана, горите и биоразнообразието, което бързо намалява. Световната система за земеделие и производство на храна трябва да се промени в своята същност. Нашата мисия е да го направим.

Agrivi Farmers

Нашата история

Историята на Agrivi започва, когато Matija Zulj, основателят на Agrivi, решава да напусне корпоративния свят на интернет технологиите и посвети времето и усилията си в разрешаване на световния проблем с храната.Той решава първо да стане фермер, за да разбере какво точно означава да отглеждаш храна. Създава собствена ферма за боровинки. Много скоро той самия разбира какво е да си фермер. Той нямал достъп до най-добрите практики за отглеждане на боровинки. Нямало пример, който да използва, макар на пазара да имало софтуер, който можел да му помогне да взема решения, основани на данни. По онова време, през 2013, Matija основава Agrivi с видение за промяна на начина, по който се произвежда храната в своята същност и по този начин окаже положително влияние върху живота на милиард души, като помогне на фермерите да постигнат устойчива, ефикасна от към ресурси продукция, която да носи печалба. Това е моментът, в който беше родена компанията. Веднага започнахме със събирането на опитен екип от експерти в земеделието и софтуерни инженери, които са израсли във фермерски семейства и желаят да променят хранителната индустрия. Водени от вярата, че знанието и помощта на технологията трябва да бъдат достъпни за всички земеделски производители по целия свят. Ние създадохме основани на знанието софтуерни решения, които помагат на всички земеделски производители да:

  • Оптимизират тяхната продукция като приложат най-добрите земеделски практики
  • Защитят реколтата и получат добивите навреме, чрез автоматичната система за засичане на болести и вредители за всяка нива,
  • Живеят по-добре чрез постигането на устойчива и печеливша земеделска продукция.

За да засилим благотворното влияние ние работим с фермери от всякакъв калибър в 150 страни, земеделски кооперативи, хранително-преработвателни предприятия, неправителствени организации, правителства и други заинтересовани в подобряването на земеделската продукция на ниво фермери. Нашата компания се поддържа от частни инвеститори и Southern Central Ventures, които оцениха виждането на компанията и пожелаха да участват в промяната на начина, по който се произвежда храната и направят този свят по-добро място за живеене.

Agrivi Farmers

Признание от пазара и награди

Софтуерът за управление на ферми на Agrivi е световно признат като едно от най-добрите решения за управление на ферми на пазара. Той е подкрепен от данните от хиляди фермери от 150 страни, които подобряват тяхната продукция с помощта на Agrivi. Компанията спечи първа награда за най-добре стартираща компания в света за 2014 година, на надпреварата проведена в Сеул, Корея през ноември същата година. Някои от последните признания включват:

  • Признати сме като ключов световен лидер в индустрията за софтуер за управление на ферми, от няколко световни компании за маркетингово проучване(Markets&Markets, Technavio)
  • Избрани сме от Barclays and Unreasonable Group сред 10-те най-силно развиващи се компании в Великобритания с най-голям потенциал да създаде хиляди работни места
  • Награда за най-иновативна компания от Хърватското министерство на предприемачеството и занаятите
  • В доклад на Европейската комисия за земеделските технологии ни споменават като компания със световен успех